เธมิส แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวสารจาก Themis

จริงหรือไม่? โดนโทษปรับเป็นล้านถ้าไม่ทำ PDPA

นักกฏหมายระบุว่า องค์กรส่วนหนึ่งในประเทศไทยได้ดำเนินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“PDPA”) ไปบ้างแล้ว …

นักกฏหมายแนะ เมื่อ PDPA มีผลบังคับใช้ องค์กรมีหน้าที่อะไร

นักกฏหมายระบุว่า องค์กรส่วนหนึ่งในประเทศไทยได้ดำเนินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“PDPA”) ไปบ้างแล้ว …

Themis พัฒนาเวอร์ชั่นการให้บริการ รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นออนไลน์ Themis ได้ทำการปรับปรุงระบบของแอพพลิเคชั่น Themis ให้สามารถรองรับ ..