ติดต่อเรา

บริษัท เล็กซ์เนติกซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1110-1112 ถนน ประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

เลขผู้เสียภาษี 0-1055-49131-90-0


หมายเลขโทรศัพท์:
085-488-9377